Ontwerpbesluit compensatie transitievergoeding beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming

Werkgevers zijn transitievergoeding verschuldigd bij ontslag. Deze verplichting geldt ook als de onderneming in zijn geheel wordt beëindigd als voortzetting van de onderneming niet mogelijk is door ziekte of pensionering van de werkgever. In het Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans wordt voorgesteld de transitievergoeding in dat geval te compenseren. In dit conceptbesluit zijn de voorwaarden opgenomen waaronder de werkgever voor deze betaalde transitievergoedingen wordt gecompenseerd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 12-11-2018
Einddatum consultatie 10-12-2018
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 9708
Onderwerpen Ontslag

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Werkgevers die minder dan 25 werknemers in dienst hebben en de onderneming beëindigen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Met deze compensatieregeling wordt beoogd om werkgevers niet in financiële problemen te laten komen door het betalen van de transitievergoeding aan alle werknemers ineens als de onderneming door ziekte of pensionering van de werkgever wordt beëindigd.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op alle onderdelen.

Downloads

  • Concept regeling

    Ontwerpbesluit compensatie transitievergoeding bij beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen