Ontwerpbesluit single use plastics

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt aan de voorbereiding van het Besluit kunststofproducten voor eenmalig gebruik (inwerkingtreding 3 juli 2021), en een bijbehorende wijziging van het Besluit beheer verpakkingen 2014. Dit betreft Europese regelgeving (de Single use plastics richtlijn) die ook in Nederland moet worden geïmplementeerd.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Link toegevoegd, 5 juli 2021

Op 23 juni 2021 is het Ontwerpbesluit in de Staatscourant gepubliceerd. In de Toelichting geeft het ministerie een inhoudelijke reactie op de internetconsultatie.
Ook wordt in de Toelichting de in werking treding besproken.

Consultatie rapport gepubliceerd, 22 september 2020

Het verslag op hoofdlijnen van de internetconsultatie 'Ontwerpbesluit Single Use plastics' is aangepast. Het ministerie heeft inhoudelijke reacties toegevoegd.

Document toegevoegd, 17 juli 2020

Op 16 juli 2020 is ter informatie een infographic toegevoegd aan de documenten.