Opleidingseisen vluchtinformatieverstrekkers en bedieners van luchtvaarstations

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) wijzigt het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart met betrekking tot de opleidingseisen voor vluchtinformatieverstrekkers en bedieners van luchtvaartstations. Aanleiding zijn de door de NVL gesignaleerde knelpunten die ontstonden bij de brevettering van luchthavenmedewerkers die de taak uitoefenen van luchthaveninformatieverstrekker (ASO). Tevens wordt de wet- en regelgeving aangepast tbv vluchtinformatieverstrekkers (FISO).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 26-10-2016
Einddatum consultatie 16-11-2016
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Luchtvaart

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Aanpassing van de wet- en regelgeving die handhaafbaar en uitvoerbaar is, enerzijds in lijn met de voorschriften van de International Civil Aviation Organisation (ICAO), anderzijds aansluitend bij de wijze waarop hier de laatste jaren door de sector invulling aan is gegeven.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Vluchtinformatieverstrekkers en bedieners van luchtvaartstations op nationale en regionale vliegvelden in dienst van Luchtverkeersleiding Nederland en/of de luchthavenexploitant.

Verwachte effecten van de regeling

Aan het verkrijgen van de verschillende documenten zijn geen nieuwe informatieverplichtingen voor de aanvrager verbonden. Wel zijn de opleidingseisen geformaliseerd. Verder is de eis vervallen dat de aanvrager van een ASO onderricht genoten moet hebben aan een goedgekeurde of erkende opleidingsinstelling. Voor organisaties of instellingen, zoals verenigingen of luchthavens, die een opleiding tot ASO willen verzorgen geldt dat deze een opleidingenplan moeten laten goedkeuren.

De aanpassing van de wet- en regelgeving moet beter handhaafbaar en uitvoerbaar zijn, enerzijds in lijn met de voorschriften van de International Civil Aviation Organisation (ICAO), anderzijds aansluitend bij de wijze waarop hier de laatste jaren door de sector invulling aan is gegeven.

Doel van de consultatie

De consultatie vindt plaats om belanghebbenden en belangstellenden de gelegenheid te bieden een reactie te geven op de voorgenomen wijzigingen in het Besluit en de nota van toelichting.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Belanghebbenden en belangstellenden kunnen reageren op alle onderdelen van de voorgenomen wijzigingen in het ontwerpbesluit en de nota van toelichting.

U kunt reageren tot en met 16 november 2016.

Meer informatie