Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Paspoortuitvoeringsregelingen e-NIK

De rijkswet tot wijz. Paspoortwet (Stb. 2020, 104) regelt de e-NIK en uitbreiding basisregister reisdocumenten. Verder wordt een aantal zaken voortaan op het niveau van een AMvB geregeld (het nieuwe Paspoortbesluit). Al deze wijzigingen vergen wijziging van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001, Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 2001, Paspoortuitvoeringsregeling Caribische landen en Paspoortuitvoeringsregeling Koninklijke Marechaussee 2001.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-10-2020
Einddatum consultatie 30-10-2020
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Keten-ID 10922
Onderwerpen De Nederlandse Antillen en Aruba Gemeenten Rijksoverheid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- burgers die een reisdocument kunnen aanvragen.
- instanties die paspoorten uitgeven of een rol spelen in dat proces.
- instanties die gegevens of informatie versterkt krijgen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het effect is dat de paspoortuitvoeringsregelingen zijn aangepast ivm:
- de procedures rond de aanvraag en uitgifte van de e-NIK.
- de bepalingen rond het uitgebreide basisregister reisdocumenten.
- het stroomlijnen met het Paspoortbesluit en de gewijzigde Paspoortwet.

Waarop kunt u reageren

Zowel regeling als toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Paspoortuitvoeringsregeling Koninklijke Marechaussee 2001

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 2001

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Paspoortuitvoeringsregeling Caribische landen

Bron: wetten.overheid.nl

(concept) Paspoortbesluit

Bron: www.internetconsultatie.nl

Rijkswet van 6 maart 2020 tot wijziging van de Paspoortwet

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling