Wijziging Paspoortwet i.v.m. introductie elektronische identificatie

Het wetsvoorstel regelt de mogelijkheid om een efunctionaliteit aan te brengen op reisdocumenten en stelt kaders aan de voorzieningen en gegevens die nodig zijn voor het kunnen functioneren daarvan. Daarnaast wordt een uitbreiding van het basisregister reisdocumenten geregeld. Dit wetsvoorstel is aanvullend op het wetsvoorstel digitale overheid (WDO).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 18-12-2017
Einddatum consultatie 19-01-2018
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Keten-ID 8464
Onderwerpen Rijksoverheid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Burgers.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Voor burgers zal sprake zijn van een vermindering van de administratieve lasten doordat zij door gebruik van dit eID-middel (als authenticatiemiddel met een hoger betrouwbaarheidsniveau) een groter aantal diensten van de overheid digitaal kunnen afnemen dan nu het geval is. Het betreft dan diensten waarvoor nu nog een fysieke check van de identiteit nodig is. Deze diensten kunnen burgers dan plaats- en tijdonafhankelijk afnemen. Hierdoor vervallen onder meer reistijden naar het overheidsloket, wachttijden bij het loket en het handmatig invullen van formulieren.
Tegelijkertijd moeten gebruikers van het eID-middel de e-functionaliteit op de Nederlandse identiteitskaart (NIK) thuis activeren door middel van een (PUK) code die wordt thuis gestuurd.

Waarop kunt u reageren

De hele regeling en toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen