Wijziging Paspoortwet i.v.m. introductie elektronische identificatie

Het wetsvoorstel regelt de mogelijkheid om een efunctionaliteit aan te brengen op reisdocumenten en stelt kaders aan de voorzieningen en gegevens die nodig zijn voor het kunnen functioneren daarvan. Daarnaast wordt een uitbreiding van het basisregister reisdocumenten geregeld. Dit wetsvoorstel is aanvullend op het wetsvoorstel digitale overheid (WDO).

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 4 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: