Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Toevoeging nationale standaard voor uitwisselen van e-orders via Peppol

Een Peppol BIS 3 order is een elektronisch bericht dat via het Peppol-netwerk uitgewisseld kan worden tussen afnemers en hun leveranciers. Binnen dit internationale netwerk biedt Peppol de mogelijkheid om een set met landspecifieke eisen toe te voegen. De Nederlandse Peppolautoriteit (NPa) adviseert om géén landspecifieke eisen toe te voegen aan de Peppol BIS 3 order. De NPa wil dit voorlopige advies toetsen aan de wensen van de markt.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatieperiode aangepast, 18 mei 2021

Om eventuele reacties nog wat langer te kunnen ontvangen, is de termijn verlengd tot 31 mei 2021.

Zoeken
Uitgebreid zoeken