Wijziging Wegenverkeerswet 1994 (Modernisering erkenningen)

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wetsvoorstel voor dat het stelsel van RDW-erkenningen herziet. Door deze herziening kunnen voertuigbedrijven die zaken als APK, tenaamstellen van voertuigen en aanhouden van bedrijfsvoorraad beter uitvoeren.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 19-10-2020
Einddatum consultatie 16-11-2020
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 8301
Onderwerpen Weg

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• bedrijven die een RDW-erkenning hebben of willen hebben
• Importeurs en exporteurs van voertuigen
• Demontagebedrijven
• Leasemaatschappijen

De RDW-erkenningen regelen dat voertuigbedrijven APK mogen uitvoeren, voertuigen op naam kunnen zetten en bedrijfsvoorraad mogen aanhouden. Het huidige stelsel is ruim 25 jaar oud en past onvoldoende bij de huidige tijd. Het nieuwe stelsel maakt meer digitalisering mogelijk en vergemakkelijkt de administratieve handelingen bij voertuighandel, maar ook import en export. Nieuw is de basiserkenning waarvoor een VOG (Verklaring omtrent het Gedrag) verplicht wordt en ook komt er de mogelijkheid om ondernemers te screenen op zaken als witwassen en fraude. De stelselherziening wordt geregeld via een aanpassing van de wegenverkeerswet 1994.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De verwachte effecten zijn dat de administratieve processen bij voertuigbedrijven die een relatie hebben met de RDW eenvoudiger worden. Voor ondernemers die geen VOG kunnen krijgen is het effect van de regeling dat zij hun erkenning verliezen of er geen kunnen krijgen.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 16 november 2020 via deze website reageren op deze regeling en de toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Wegenverkeerswet 1994

Bron: wetten.overheid.nl