Wet rechtspositie gesloten jeugdinstellingen

Het wetsvoorstel heeft betrekking op de interne rechtspositie van jeugdigen in gesloten instellingen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 02-07-2020
Einddatum consultatie 15-09-2020
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ministerie van Justitie en Veiligheid
Keten-ID 10642
Onderwerpen Jongeren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

jeugdigen in gesloten instellingen, belangenorganisaties van jeugdigen, jeugdhulpaanbieders, justitiële jeugdinrichtingen, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Inspectie Justitie en Veiligheid, vertrouwenspersonen, gemeenten.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Betrokken jeugdigen
De rechtspositie en de rechtsbescherming van de betrokken jeugdigen wordt verbeterd. Het wetsvoorstel moet ertoe bijdragen dat jeugdigen minder in hun vrijheden worden beperkt.

Medewerkers in gesloten jeugdinstellingen
Het wetsvoorstel biedt concrete handvatten ten aanzien van de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen en biedt mogelijkheden voor maatwerkoplossingen. Registeren van de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen is onvermijdelijk om als instelling meer inzicht te krijgen wanneer maatregelen worden toegepast, ook al vormt dit wel een verzwaring van administratieve lasten.

Overheid
Voorgesteld wordt om in de Jeugdwet ten aanzien van het verlenen van machtigingen enkele procedurele vereisten aan te passen, zodat de rechtspraak beter kan beoordelen of een (voorwaardelijke) machtiging voor gesloten jeugdhulp noodzakelijk en geschikt is.

Waarop kunt u reageren

Graag reacties op het wetsvoorstel.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    IAK vragen wetsvoorstel rechtspositie gesloten jeugdinstellingen