Wet rechtspositie gesloten jeugdinstellingen

Het wetsvoorstel heeft betrekking op de interne rechtspositie van jeugdigen in gesloten instellingen.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatieperiode aangepast, 24 augustus 2020

Bij deze wil ik u op de hoogte brengen dat de einddatum van de consultatie verlengd is tot 15 september. Dit vanwege de vakantieperiode waarbinnen deze consultatie valt.