Regeling APK Landbouwvoertuigen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van enkele ministeriële regelingen. Dit in verband met de invoering van een APK-, registratie- en kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers en een registratie- en kentekenplicht voor motorrijtuigen met beperkte snelheid en mobiele machines en enige andere wijzigingen.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 12 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: