Regeling APK Landbouwvoertuigen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van enkele ministeriële regelingen. Dit in verband met de invoering van een APK-, registratie- en kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers en een registratie- en kentekenplicht voor motorrijtuigen met beperkte snelheid en mobiele machines en enige andere wijzigingen.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 6 januari 2021

De Regeling is grotendeels per 1 januari 2021 in werking getreden. Voor nadere details, zie artikel XIV.

Consultatie rapport gepubliceerd, 24 december 2020

Het verslag op hoofdlijnen van de internetconsultatie is gepubliceerd. Het ministerie zal op een later moment inhoudelijk reageren.