Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren

Deze regeling bevat regels met betrekking tot de beloning van curatoren, bewindvoerders en mentoren als bedoeld in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. De kantonrechter die de curator, bewindvoerder of mentor benoemt, hanteert deze regeling bij diens beloning.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 17 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: