wijziging Regeling energie vervoer ivm UER's en scheepvaart 2021

Het ministerie van IenW bereidt een wijziging voor van de Regeling energie vervoer: 1 In de regeling wordt de inzet van biobrandstoffen in zeevaart uitgesloten, waarbij het voornemen is de inzet van geavanceerde biobrandstoffen in zeevaart wel toe te staan. Conform voornemens uit Kamerstuk 34717-8. 2 De mogelijkheid om met exploitatiereductie-eenheden te voldoen aan de broeikasgasemissiereductieverplichting wordt doorgezet in verband met de overgang naar nieuwe wettelijke regels per 1-1-‘22.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 6 januari 2021

De regeling is op 23 december 2020 in de Staatscourant gepubliceerd, en op 1 januari 2021 in werking getreden.

Consultatie rapport gepubliceerd, 16 december 2020

Het hoofdlijnenverslag van de internetconsultatie is gepubliceerd, inclusief de inhoudelijke reactie van het ministerie.