Regeling verslaglegging verpakkingen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een ministerie regeling voor. In de regeling worden nadere eisen gesteld aan de wijze waarop het verpakkende bedrijfsleven verslag moet doen over in regelgeving vastgelegde doelen voor recycling en hergebruik. Deze regeling vervangt een oude ministeriele regeling verslaglegging.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 1 oktober 2021

De Regeling is op 1 oktober 2021 (grotendeels) in werking getreden. Voor details, zie de Staatscourant.

Link toegevoegd, 23 september 2021

Op 23 september 2021 is de Regeling in de Staatscourant gepubliceerd. In het verslag op de website is de inhoudelijke reactie van het ministerie op de internetconsultatie toegevoegd.
De Regeling zal grotendeels inwerking treden op 1 oktober 2021; voor details, zie de Staatscourant.

Consultatie rapport gepubliceerd, 6 september 2021

Het verslag van de internetconsultatie is op de website gepubliceerd. Op een later moment zal het ministerie inhoudelijk reageren.