Regeling erkenning paardenverzamelcentra

Deze ontwerpregeling regelt dat de im- en export van paarden alleen is toegestaan wanneer het vervoer ofwel rechtstreeks van of naar een primair bedrijf geschiedt, ofwel via een erkend paardenverzamelcentrum.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 8 maart 2018

Resultaten en bevindingen van de consultatie