Regeling erkenning paardenverzamelcentra

Deze ontwerpregeling regelt dat de im- en export van paarden alleen is toegestaan wanneer het vervoer ofwel rechtstreeks van of naar een primair bedrijf geschiedt, ofwel via een erkend paardenverzamelcentrum.

Reacties op de consultatie

Er is in totaal 1 reactie binnen gekomen op deze consultatie.

Sorteren op: