Regeling goed verhuurderschap

Op basis van de Wet goed verhuurderschap hebben verhuurders en verhuurbemiddelaars de verplichting om huurders van woon- en verblijfsruimten te informeren over hun rechten en plichten, voorzover deze rechten en plichten niet zijn opgenomen in de huurovereenkomst.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Document toegevoegd, 17 mei 2023

  • Beantwoording IAK-vragen bij concept-Besluit goed verhuurderschap