Regeling goed verhuurderschap

Op basis van de Wet goed verhuurderschap hebben verhuurders en verhuurbemiddelaars de verplichting om huurders van woon- en verblijfsruimten te informeren over hun rechten en plichten, voorzover deze rechten en plichten niet zijn opgenomen in de huurovereenkomst.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 34 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: