Regeling goed verhuurderschap

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Berkhout
Datum 21 mei 2023

Vraag1

Mist u nog bepaalde rechten en plichten die ook zouden moeten worden opgenomen in de informatieverplichting van de verhuurder aan de huurder?
Hoe belangrijk is kleinschalige kinderopvang aan huis? Een vast gezicht. Een huiselijke omgeving. In een gezin meedraaien. Er is een flink tekort aan opvangplaatsen. Dit wordt niet ondervangen door allemaal kindcentra, in de volksmond kindfabrieken, te realiseren. In deze tijd van polarisatie is het juist heel erg noodzakelijk dat kinderen kleinschalig worden opgevangen en op kleine schaal leren met anderen om te gaan opdat er weer echte aandacht voor elkaar is. Niet omdat het moet echter omdat het vanuit je zelf ontstaat.
In een verhuurcontract hoort de zekerheid voor een gouden persoon die gastouder wil worden, te staan dat zij of hij gastouder kan worden en ook niet plotseling uit het huurhuis kan worden gezet. Je zet toch mensen niet uit huis? Er zijn ook grote gezinnen. Denk maar aan de enorm vele samengestelde gezinnen tegenwoordig. Die zet je toch ook niet op straat.
Het vak gastouder is een fantastisch mooi beroep. Geef mensen de zekerheid dat ze niet bang moeten zijn voor een wispelturige huisbaas of woningvereniging.

Vraag2

Heeft u nog andere suggesties met betrekking tot de informatieverplichtingen van de verhuurder aan huurders?
In een huurhuis moet men kunnen leven en dat houdt ook in dat mensen geen eenheidsworst moeten zijn. Dus niet allemaal dezelfde verf kleur. Echter ook een coach moet vanuit huis kunnen werken. Geen verbod op kinderen in een tuin. De verhuurder moet een degelijk huis verhuren en de huurder moet daar netjes voor zorgen

Vraag3

Heeft u nog tips of suggesties om goed verhuurderschap te bevorderen en ongewenst verhuurgedrag te voorkomen?
Ongewenst gedrag ontstaat ergens....en een gastouder werkt er aan om kinderen op te voeden en te begeleiden tot prachtige mensen die weten wat wel en niet kan. Dus ook netjes voor hun huis en huisomgeving zijn.
Mensen die zich niet gedragen, tonen dit gedrag omdat ze niet tevreden zijn. Misschien eerst eens daar wat aan doen voordat je ze uit huis zet.