Wijziging Regeling I&R en Regeling bestuurlijke boetes Gwwd

In december 2017 zijn onregelmatigheden geconstateerd in de identificatie en registratie van runderen. Een goed functionerend Identificatie en Registratie systeem (hierna: I&R-systeem) is onder andere van groot belang voor de traceerbaarheid van dieren. Het I&R-systeem voor runderen is in dat kader opnieuw bezien. Met deze wijzigingsregeling worden daaruit voortvloeiende maatregelen opgenomen in de Regeling I&R. Verder zijn enkele verduidelijkingen en wetstechnische aanpassingen doorgevoerd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 21-08-2018
Einddatum consultatie 17-09-2018
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Onderwerpen Dieren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Houders van dieren

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Sneller en correcter melden van in het kader van de Regeling I&R meldingsplichtige gebeurtenissen.
Borgen van de traceerbaarheid bij schapen en geiten door het slechts eenmaal toestaan van het hermerken van schapen en geiten met nieuwe merken met een ander nummer.

Waarop kunt u reageren

Er kan worden gereageerd op de hele regeling.

Downloads

  • Concept regeling

    Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van , nr. WJZ/18091464, tot wijziging van de Regeling identificatie en registratie van dieren en de Regeling bestuurlijke boetes Gwwd

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Regeling identificatie en registratie van dieren

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Regeling bestuurlijke boetes Gwwd

Bron: wetten.overheid.nl