Wijziging van de regeling SUWI ivm naamgeving en verslaglegging werkgeversservicepunten

De wijziging van Regeling SUWI komt voort uit de aanpak ‘breed offensief’ van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de werkgeversdienstverlening en het matchen in de arbeidsmarktregio’s te versterken. Met het Wijzigingsbesluit van het Besluit SUWI omtrent regionale werkgeversdienstverlening (inwerkingtreding per 1 januari 2021) is geregeld dat een aantal punten bij ministeriele regeling wordt geregeld en dit gebeurt door toevoeging van drie artikelen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 23-06-2020
Einddatum consultatie 21-07-2020
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 11555
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

1. Werkgevers die gebruik (willen) maken van de publieke werkgeversdienstverlening om meer werkzoekenden (duurzaam) aan het werk te helpen.
2. UWV en gemeenten moeten in de arbeidsmarktregio’s voldoen aan de aangepaste regelgeving.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De opsomming van de huidige centrumgemeenten van de arbeidsmarktregio’s krijgt een vaste plek in de regelgeving, de publieke werkgeversservicepunten in de arbeidsmarktregio’s zijn door eenduidige naamgeving beter vindbaar en herkenbaar voor werkgevers en tot slot, de resultaten van de gezamenlijke werkgeversdienstverlening zijn in elke arbeidsmarktregio voor UWV en individuele gemeenten afzonderlijk zichtbaar.

Waarop kunt u reageren

Er worden drie artikelen toegevoegd aan de Regeling SUWI. U kunt reageren op alle onderdelen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

1. Kamerbrief ‘Maatregelen Breed Offensief en Perspectief op Werk’ dd. 15 november 2019

Bron: www.rijksoverheid.nl