Regeling verticale scholengemeenschap

Om bestuurlijke en organisatorische samenwerking tussen het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs te verbeteren, wordt het met de Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs (BHB) weer mogelijk om nieuwe verticale scholengemeenschappen te vormen en bestaande uit te breiden. In deze ministeriële regeling worden de regels voor een aanvraagprocedure voor de vorming, wijziging of beëindiging neergelegd. Deze worden vervolgens vervat in een digitaal formulier op de website van DUO.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 17-09-2021
Einddatum consultatie 22-10-2021
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Beroepsonderwijs Voortgezet onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Bevoegde gezagsorganen, instellingen voor beroepsonderwijs, scholen voor voortgezet onderwijs.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Bevoegde gezagsorganen die een verticale scholengemeenschap willen vormen tussen een mbo-instelling en één of meer vo-scholen, kunnen de aanvraagprocedure doorlopen. Voor deze procedure dienen zij tijdig een digitaal formulier op de website van DUO in te vullen. Hiervoor moeten zij enkele gegevens aanleveren.

Waarop kunt u reageren

Op de gehele regeling.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen