Regeling specifieke uitkering Regio Deals vierde tranche

In Regio Deals werken regionale partijen en Rijk samen als partners om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers (de zogenoemde “brede welvaart”) binnen een regio te vergroten. Het gaat om het versterken van regionale economische kansen, sociale samenhang en kansengelijkheid, waarbij ook oog is voor de fysieke leefomgeving. De behoefte en de kracht van een regio zijn hierbij het uitgangspunt. Zowel vanuit het Rijk als vanuit de regio wordt een (financiele) bijdrage ingezet. Voor 2023 is door het Rijk € 284,2 miljoen beschikbaar gesteld. Deze regeling biedt de grondslag voor toekenning van de financiële bijdrage aan Regio Deals die in 2023 worden afgesloten.

Reacties op de consultatie

Er is in totaal 1 reactie binnen gekomen op deze consultatie.

Sorteren op:
  • Anoniem

    Almere | 10 maart 2023 (12:42)