Wijziging van de Regeling regionaal investeringsfonds mbo

Op 11 april 2014 is de subsidieregeling Regionaal investeringsfonds mbo gepubliceerd. Sindsdien zijn er in twee aanvraagrondes in totaal 37 aanvragen voor publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs toegekend. Deze internetconsultatie richt zich op de wijzigingen ter verbetering van de bestaande regeling. In het kader van deze regeling kunnen tot en met 2017 aanvragen worden ingediend.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 06-10-2015
Einddatum consultatie 03-11-2015
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Beroepsonderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het doel van het Regionaal investeringsfonds mbo is het versterken van de aansluiting van het beroepsonderwijs op de behoefte van de (regionale) arbeidsmarkt. Dit gebeurt door het beschikbaar stellen van geld aan samenwerkingsverbanden die bestaan uit publieke en private partijen, onder de voorwaarde dat deze partijen zelf ook cofinancieren en de beschikbare middelen besteed worden aan een doelmatig opleidingaanbod

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Mbo-instellingen, mbo-studenten, bedrijven (arbeidsorganisaties), regionale overheden, andere onderwijsinstellingen (hoger onderwijs, voortgezet (speciaal) onderwijs).

Verwachte effecten van de regeling

Met wijziging van de regeling op onderdelen is de verwachting dat de regeling nog beter zal aansluiten bij de behoeften vanuit onderwijsinstellingen en andere partijen in het veld, en daarmee het mogelijk te maken de doelstelling van de regeling (versterken aansluiting onderwijs arbeidsmarkt) op aanvullende manieren te bereiken.

Doel van de consultatie

Het doel van de consultatie is om na te gaan of voorgestelde wijzigingen aansluiten bij de verwachtingen en wensen van de betrokken partijen, waaronder bijvoorbeeld onderwijsinstellingen, overheden en bedrijfsleven.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

U kunt op de gehele wijzigingsregeling reageren

Meer informatie