Reparatiewet Wet griffierechten in burgerlijke zaken

Dit voorstel van wet geeft uitvoering aan een toezegging die is gedaan tijdens de parlementaire behandeling van het voorstel van Wet griffierechten in burgerlijke zaken (Wgbz) om een aantal wetstechnische gebreken en leemten te corrigeren.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 12 oktober 2011