Reparatiewet Wet griffierechten in burgerlijke zaken

Dit voorstel van wet geeft uitvoering aan een toezegging die is gedaan tijdens de parlementaire behandeling van het voorstel van Wet griffierechten in burgerlijke zaken (Wgbz) om een aantal wetstechnische gebreken en leemten te corrigeren.

Reacties op de consultatie

Er is in totaal 1 reactie binnen gekomen op deze consultatie.

Sorteren op: