Besluit rijden onder invloed BES

Dit besluit geeft uitwerking aan artikel 5a van de Wet aansprakelijkheid bestuurders, rijbevoegdheid en rijvaardigheid BES. Op grond van dat artikel kan een bestuurder op de BES-eilanden worden verplicht mee te werken aan een blaastest, speekseltest of een onderzoek van bloed of urine bij verdenking van rijden onder invloed. Dit besluit voorziet in de nodige uitvoeringsregels en is vergelijkbaar met het in Europees Nederland geldende Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 29-07-2019
Einddatum consultatie 20-09-2019
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Keten-ID 4667
Onderwerpen Strafrecht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Het besluit bevat vooral regels voor de instanties die betrokken zijn bij de toepassing van de genoemde onderzoeksbevoegdheden (denk aan politie, justitie en de onderzoekslaboratoria). Voorts bevat het enkele waarborgen voor diegenen die worden onderworpen aan de onderzoeken, zoals het recht op tegenonderzoek.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De gevolgen voor de betrokken instanties worden parallel aan de consultatie in kaart gebracht.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op alle onderdelen van het besluit.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen