Wijziging van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid

Dit wetsvoorstel strekt ertoe om enkele wijzigingen aan te brengen in de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid. Bij brief van 29 juni 2015 heeft de minister van Veiligheid en Justitie de Tweede Kamer laten weten de Rijkswet op enkele onderdelen te willen wijzigen, naar aanleiding van de evaluatie van de Onderzoeksraad uit 2013. De grootste inhoudelijke wijziging van dit wetsvoorstel is de opheffing van de onderzoeksbeperking naar openbare-orde-voorvallen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 20-07-2017
Einddatum consultatie 25-09-2017
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Bestuursrecht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De Onderzoeksraad voor veiligheid, gemeenten, het Openbaar ministerie en de Inspectie voor Veiligheid en Justitie.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Er wordt verwacht dat deze wijziging geen financiële gevolgen heeft en geen gevolgen voor de administratieve lasten met zich mee brengt.

Waarop kunt u reageren

Er kan op de gehele regeling worden gereageerd

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen