Beleidsnota: naar een mkb-vriendelijke Rijksoctrooiwet 1995

Deze beleidsnota (zie onderaan deze pagina) bevat enkele concrete voorstellen om het nationale octrooisysteem toegankelijker te maken voor met name het mkb. Voorgesteld wordt om procedures te vereenvoudigen, de waarde van een rijksoctrooi te vergroten en de mogelijkheden voor handhaving te verbeteren. Daarmee wordt beoogd de drempel om te kiezen voor octrooibescherming op grond van de Rijksoctrooiwet 1995 te verlagen zodat de mogelijkheden van een rijksctrooi beter kunnen worden benut.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 23 september 2020

Consultatieperiode aangepast, 28 februari 2020

Deel uw mening over de Rijksoctrooiwet

U kunt nog tot en met maandag 16 maart 2020 reageren op voorstellen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Octrooicentrum NL die de Rijksoctrooiwet 1995 toegankelijker moeten maken voor het mkb.

Ga naar: https://www.internetconsultatie.nl/row95voorhetmkb