verhittingsapparaten en standaardverpakkingen e-sigaretten en sigaren

In deze AMvB wordt een grondslag gecreëerd om bij ministeriële regeling eisen te stellen aan het uiterlijk van de verpakkingen van sigaren en elektronische dampwaar. Ook wordt in deze AMvB een grondslag gecreëerd om bij ministeriële regeling regels te stellen ten aanzien van de aanduidingen op verpakkingen van elektronische verhittingsapparaten.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 318 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: