Stichten en opheffen openbare scholen en verlenging opheffingstermijn in het primair onderwijs

Het ministerie van OCW verzoekt u te reageren op het voorstel om de stichtings- en opheffingssystematiek in het primair onderwijs op een aantal punten te versoepelen.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 30 januari 2012