Stichten en opheffen openbare scholen en verlenging opheffingstermijn in het primair onderwijs

Het ministerie van OCW verzoekt u te reageren op het voorstel om de stichtings- en opheffingssystematiek in het primair onderwijs op een aantal punten te versoepelen.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 6 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: