Wetsvoorstel strafuitsluitingsgrond humanitaire hulpverleners en journalisten

Met dit wetsvoorstel wordt de strafbaarstelling van verblijf in een door een terroristische organisatie gecontroleerd gebied – zoals opgenomen in wetsvoorstel 35 125 – aangevuld met een strafuitsluitingsgrond voor humanitaire hulpverleners, evenals voor journalisten en publicisten.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-12-2021
Einddatum consultatie 24-01-2022
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Strafrecht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Dit wetsvoorstel is relevant voor humanitaire hulpverleners, journalisten en publicisten, die een beroep kunnen doen op de strafuitsluitingsgrond. Daarnaast is het wetsvoorstel relevant voor de strafrechtspraktijk (openbaar ministerie, advocatuur, rechtspraak).

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Met de strafuitsluitingsgrond kunnen de onpartijdigheid, neutraliteit en veiligheid van humanitaire hulpverleners en journalisten binnen de strafbaarstelling beter worden gewaarborgd.

Waarop kunt u reageren

De concept regeling en de ontwerp toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Effectentoetsen
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Wetboek van Strafrecht

Bron: wetten.overheid.nl

Wetsvoorstel 35125

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl