Wetsvoorstel strafuitsluitingsgrond humanitaire hulpverleners en journalisten

Met dit wetsvoorstel wordt de strafbaarstelling van verblijf in een door een terroristische organisatie gecontroleerd gebied – zoals opgenomen in wetsvoorstel 35 125 – aangevuld met een strafuitsluitingsgrond voor humanitaire hulpverleners, evenals voor journalisten en publicisten.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 9 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: