verbod op het gebruik van stroomstootapparatuur

De bevordering van het welzijn van dieren is een taak van de overheid. Daar waar de integriteit of het welzijn van het dier in het geding is, is er aanleiding tot ingrijpen van de overheid ter voorkoming of beperking van de aantasting van integriteit en welzijn van het dier.
Een gedegen wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt waaruit blijkt dat gebruik van stroomstoten noodzakelijk zou zijn of überhaupt leidt tot betere resultaten.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-08-2020
Einddatum consultatie 06-09-2020
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Onderwerpen Dieren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De volgende doelgroepen zullen door de regeling worden geraakt:
Trainers en houders van honden die stroomstootappparatuur gebruiken en producenten van stroomstootapparatuur voor het gebruik bij honden.
Politie en krijgsmacht die honden trainen met gebruik van stroomstootapparatuur.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Houders van honden die stroomstootapparatuur gebruiken, zullen moeten uitwijken naar een alternatieve methode om een gedragsverandering bij de hond te bewerkstellingen. Er zijn diverse geschikte alternatieve niet aversieve trainingsmethoden beschikbaar. Inzichten in trainingsmethoden hebben de laatste tijd een flinke ontwikkeling doorgemaakt waarbij het trainen met aversieve middelen, gelet op de negatieve gevolgen, plaats heeft gemaakt voor het trainen middels positieve bekrachtiging, waarbij rekening gehouden wordt met het individuele karakter van het dier. Het is van belang dat aangesloten wordt bij de laatste wetenschappelijke inzichten op het gebied van trainingsmethoden. De producenten van stroomstootapparatuur voor het gebruik bij honden zullen hun omzet in Nederland zien afnemen.
Het verbod om stroomstootapparatuur toe te passen bij honden geldt ook voor de politie en krijgsmacht.
Zij zullen voor de aanschaf niet langer meer honden kunnen afnemen die met stroom zijn getraind. Daarnaast zal in een aantal gevallen hun trainingsmethoden moeten worden aangepast.

Waarop kunt u reageren

Er kan gereageerd worden op het verbod dat beperkt is tot het gebruik van stroomstootapparatuur bij honden en de uitzonderingen hierop.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    IAK verbod gebruik stroomstootapparatuur