Subsidieregeling elektrisch vervoer

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een subsidieregeling voor. Op grond van deze regeling kunnen subsidies worden verstrekt aan particulieren voor de aanschaf of lease van een elektrische personenauto. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de ambities uit het Regeerakkoord en het Klimaatakkoord. In het Regeerakkoord is afgesproken dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe personenauto’s emissieloos zijn. Dit zal meestal elektrisch zijn, daarom gebruiken we die term.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 1 juli 2020

De regeling is op 1 juli 2020 in werking getreden.

Link toegevoegd, 8 juni 2020

Voor meer informatie en vanaf 1 juli aanvragen van de subsidie, zie www.rvo.nl/sepp

Link toegevoegd, 8 juni 2020

De definitieve regeling is op 4 juni 2020 gepubliceerd in de Staatscourant. De regeling treedt in werking op 1 juli 2020.

Consultatie rapport gepubliceerd, 8 juni 2020

Het hoofdlijnenverslag van de Internetconsultatie is gepubliceerd, inclusief een inhoudelijke reactie van het ministerie.

Vragen worden niet individueel beantwoord, 12 maart 2020

Dank voor uw reactie. Veel mensen stellen gerichte, individuele vragen. Let op, deze vragen worden niet individueel beantwoord. Een korte uitleg over dit proces:
Na afloop van de consultatieperiode worden alle reacties bekeken en wordt de regeling mogelijk nog aangepast. Dit wordt in een verslag op hoofdlijnen vermeld. De definitieve regeling wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Via www.rijksoverheid.nl volgt informatie over het aanvraagproces en waar u terecht kunt voor individuele vragen.