Subsidieregeling elektrisch vervoer

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een subsidieregeling voor. Op grond van deze regeling kunnen subsidies worden verstrekt aan particulieren voor de aanschaf of lease van een elektrische personenauto. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de ambities uit het Regeerakkoord en het Klimaatakkoord. In het Regeerakkoord is afgesproken dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe personenauto’s emissieloos zijn. Dit zal meestal elektrisch zijn, daarom gebruiken we die term.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 04-03-2020
Einddatum consultatie 31-03-2020
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 11089
Onderwerpen Weg

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Particulieren die een nieuwe elektrische personenauto willen kopen of private leasen;
• Particulieren die een gebruikte elektrische personenauto willen kopen of private leasen;
• Autoverkopers en –handelaren;
De doelgroep is de particulier (m/v) die zich oriënteert op aanschaf of lease van een nieuwe of gebruikte personenauto uit de middenklasse (catalogusprijs/nieuwprijs van €12.000 tot €45.000).

De doelstellingen van het Klimaatakkoord zijn o.a.:
• dat 100% van de nieuwverkopen van personenauto’s in 2030 elektrisch zijn;
• dat er een volwaardige markt van gebruikte elektrische auto’s voor particulieren is rond 2025.

Het doel van deze regeling is om de keuze voor een elektrisch voertuig te stimuleren. Door de subsidie wordt het aanschaf-prijsverschil met een personenauto op fossiele brandstoffen verkleind. Aan de subsidie wordt de voorwaarde verbonden dat de auto drie (aankoop) of vier jaar (lease) op naam van de subsidieontvanger blijft staan, anders moet de subsidie naar rato worden terugbetaald.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het kabinet verwacht dat de aanschafsubsidies bijdragen aan de bovengenoemde doelstellingen. Algemeen wordt aangenomen dat prijzen dalen als er meer aanbod is. Het kabinet verwacht dat de markt voor elektrische personenauto’s – nieuw en gebruikt- in 2025 gegroeid is. Tegen die tijd zal de consument ervaren dat de prijs per gereden kilometer (ook wel “Total Cost of Ownership” genoemd), lager is dan rijden op fossiele brandstoffen (zie de link hieronder). Zo zijn de energie- en onderhoudskosten lager en gaat de elektrische personenauto gaat veel langer mee.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 31 maart 2020 via deze website reageren op de regeling en de toelichting.
In het bijzonder is het ministerie benieuwd naar uw reactie op de hoogte van de subsidiebedragen gedurende de looptijd van de regeling, 2020-2025.

OVER HET VERVOLGPROCES
Na afloop van de consultatieperiode worden alle reacties bekeken en wordt de regeling mogelijk nog aangepast. Er volgt vervolgens een verslag op hoofdlijnen. Hierin staat wat er met de reacties uit deze internetconsultatie wordt gedaan.
LET OP! Gerichte vragen over de regeling worden hier dus niet individueel beantwoord. Zodra de regeling definitief is, wordt deze gepubliceerd in de Staatscourant. Via de website van de rijksoverheid volgt dan informatie over het aanvraagproces zodat u weet waar u terecht kunt voor individuele vragen over de definitieve regeling.

Ter informatie: binnenkort zal er ook een Internetconsultatie gehouden worden over een subsidieregeling voor elektrische bestelwagens.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

1 Regeerakkoord

Bron: www.rijksoverheid.nl

2 Klimaatakkoord

Bron: www.klimaatakkoord.nl

3 ANWB overzicht kosten elektrisch rijden

Bron: www.anwb.nl

4 PBL Kennisoverzicht effecten van prijsbeleid in verkeer en vervoer

Bron: www.pbl.nl

Link naar RVO

Bron: www.rvo.nl

Publicatie in de Staatscourant

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl