Subsidieregeling restantvoorraden vuurwerk

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een subsidieregeling voor om de afvoer van restantvoorraden vuurwerk te stimuleren die niet meer voor particulier gebruik zijn bestemd. Deze regeling komt als vervolg op het recente verbod van enkele typen consumentenvuurwerk. Met deze subsidieregeling stimuleren we dat restantvoorraden vuurwerk bij winkeliers worden opgeruimd vóór de komende eindejaarsverkoop.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 30-06-2020
Einddatum consultatie 31-07-2020
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 11709
Onderwerpen Politie brandweer en hulpdiensten

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Kleine ondernemers (winkeliers) die 3 dagen voor de jaarwisseling vuurwerk verkopen. De subsidieregeling is primair gericht op winkeliers die nog restanten hebben van vuurwerkartikelen die niet meer verkocht mogen worden, om deze op een verantwoorde wijze te laten verwerken.
• Importeurs / groothandel, die het hele jaar in vuurwerk handelen en ervaring hebben met het vervoer en de (internationale) handel in vuurwerk. De vuurwerksector heeft gepleit voor een regeling om de winkeliers te helpen met het opruimen van hun restanten en de importeurs/groothandel kunnen hierbij een bemiddelende rol vervullen.
• De vuurwerkbranche heeft gepleit voor een regeling voor het afvoeren van restantvoorraden vuurwerk. De subsidieregeling komt niet volledig tegemoet aan de wensen en verwachtingen van Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN) en de Stichting Vuurwerkdealers Nederlands Consumentenvuurwerk (SVNC). Beide partijen hebben voorlopige inbreng geleverd met betrekking tot de uitvoering van het opruimen van de restantvoorraden en de wijze van invulling van de subsidieregeling.
• Consumenten: Consumenten met vuurwerkrestanten komen niet in aanmerking voor subsidie. Daarvoor komt geen voorziening.

Doel van de regeling:
• Deze regeling heeft als doel het stimuleren van de afvoer bij kleine ondernemers opgeslagen restantvoorraden vuurwerk en lanceerstandaarden.
• Het stimuleren / tegemoetkomen van importeurs en grote ondernemers die helpen om de restvoorraden bij de kleine ondernemers weg te halen;
• Ervoor zorgen dat restvoorraden vuurwerk van winkeliers uit Nederland verdwijnen voor 1 december;
• Beoogd is dat op deze wijze overbodige restvoorraden vuurwerk op verantwoorde wijze elders te gelde worden gemaakt of vernietigd. Daarmee wordt voorkomen dat deze op de illegale markt terechtkomen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Een verantwoorde verwerking van vuurwerkrestanten van de winkeliers voorkomt dat deze vuurwerkrestanten op de illegale markt voor vuurwerk terechtkomen. Een subsidie voor het opruimen van restanten bij de winkeliers met behulp van de importeurs/groothandel biedt waarborgen voor een verantwoorde verwerking van de restanten. Het effect is dat de restanten op de internationale markt voor vuurwerk worden verhandeld of worden vernietigd, en voor 1 december 2020 uit de opslagplaatsen van de winkeliers verdwijnen.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 31 juli 2020 via deze website reageren op deze regeling en de toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

Internetconsultatie Wijziging Ract ivm verbod op enkele typen consumentenvuurwerk

Bron: www.internetconsultatie.nl

Kamerbrief over vuurwerk en jaarwisseling 2019-2020

Bron: www.rijksoverheid.nl

Publicatie in Staatscourant

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

Publicatie in Staatscourant

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

Publicatie in Staatscourant

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

TK motie Yesilgöz-Zegerius en Ziengs

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

Twee Kamerbrieven

Bron: www.rijksoverheid.nl