Subsidieregeling gender- en lhbti-gelijkheid

Deze conceptregeling bevat de voorwaarden om subsidie te verstrekken aan en strategisch partnerschappen aan te gaan met maatschappelijke instellingen die zich richten op het landelijk bevorderen van gendergelijkheid en gelijkheid wat betreft seksuele oriëntatie, genderidentiteit en/of geslachtskenmerken in de Nederlandse samenleving voor de periode 2017-2022. Om te kunnen blijven inspelen op de actualiteit en om ruimte te houden voor vernieuwing blijft projectsubsidie beschikbaar.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 2 december 2016

Verslag internetconsultatie Subsidieregeling gender- en LHBTI-gelijkheid

Consultatieperiode aangepast, 15 juni 2016

termijn consultatie is verlengd