Subsidieregeling patiënten- en gehandicaptenorganisaties

Patiënten- en gehandicaptenorganisaties (verder: pg-organisaties) worden gesubsidieerd vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (verder: VWS). Het huidige beleidskader voor subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2019-2022 (verder: beleidskader PGO), dat vorig jaar met één jaar is verlengd, loopt eind 2023 af. De herziening van het huidige beleidskader PGO krijgt vorm in een nieuwe subsidieregeling. Per 1 januari 2024 zal de nieuwe subsidieregeling PGO 2024-2028 in werking treden. 

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 22 mei 2023

Bijgevoegd is het verslag met een verzameling en samenvatting van alle 93 binnengekomen reacties en de bevindingen.