Subsidieregeling patiënten- en gehandicaptenorganisaties

Reactie

Naam Fibromyalgie en Samenleving F.E.S. (J. Werkhoven - Bestuursvoorzitter)
Plaats Alkmaar
Datum 4 april 2023

Vraag1

Wilt u reageren op de concepttekst van de nieuwe subsidieregeling voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (2024-2028)? Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) nodigt belanghebbenden uit om te reageren. Met deze input kan de conceptregeling verder worden verbeterd. De internetconsultatie staat gedurende 4 weken open. U kunt tot en met 4 april hier uw reactie geven op de volledige concepttekst.
Alleen ga je sneller en samen kom je verder. Fibromyalgie en Samenleving (F.E.S.) zal veel tijd, kennis en menskracht moeten investeren om toekomstbestendig te zijn én te blijven.

Wat speelt er zoal?
• We hebben te maken met een stabilisatie of erosie van onze groei, vergrijzing en verval qua ledental.
• Er is sprake van een veranderende rol van instituties, nieuwe vormen van samenwerkingen, communities en platformen.
• Er is sprake van een veranderende rol van de overheid, korte termijn denken, generalisme en ineffectiviteit.
• Kennis en innovaties nemen toe, kunstmatige intelligentie en toepassingen(AI), technologische innovaties, hybride kennis en vaardigheden.
• Informatie voorziening is gigasnel, voor iedereen toegankelijk en nagenoeg gratis beschikbaar.

Met al deze trends hebben wij als vereniging ook mee te maken. Maar ook vele maatschappelijke ontwikkelingen, zoals: individualisering, informalisering, zelforganisatie, terugtrekkende overheid, sterk stijgende kosten, steeds sneller opvolgende technologische ontwikkelingen.

We zullen onze rol als organisatie keer op keer fundamenteel moeten herijken wat veel tijd, menskracht en geld kost. We staan aan de vooravond van een nieuwe vorm van verenigen, we willen een voortrekkersrol in vernieuwing tonen, co-creatie met onze stakeholders, bestuurslagen afbouwen, inhoudelijke ontmoetingen opbouwen.
We dienen ons verdienmodel keer op keer aan te passen aan de tijdgeest en kosten, maar ook effectieve vormen van contributies, donaties en projectfinanciering definiëren.

Als we niets doen dan komen we verlammend tot stilstand.

De vereniging wordt steeds meer een tegenkracht van ditje en datjes in plaats van een innovatieve kracht voorwaarts. NU? Dit vraagt direct om professionalisering en samenwerking.

J. Werkhoven
bestuursvoorzitter F.E.S.