Subsidieregeling patiënten- en gehandicaptenorganisaties

Reactie

Naam Platform NML GGZ en OGGZ (Ondersteuner M.A.A. Peters)
Plaats Venlo
Datum 18 maart 2023

Vraag1

Wilt u reageren op de concepttekst van de nieuwe subsidieregeling voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (2024-2028)? Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) nodigt belanghebbenden uit om te reageren. Met deze input kan de conceptregeling verder worden verbeterd. De internetconsultatie staat gedurende 4 weken open. U kunt tot en met 4 april hier uw reactie geven op de volledige concepttekst.
Als ik het goed lees is de mogelijkheid voor het verkrijgen van subsidie er alleen voor organisaties met een landelijk bereik en is er geen mogelijkheid om subsidie aan te vragen door regionale organisaties. Jammer!