Besluit uitdrukkingsvaardigheid en meerwaarde anderstalig onderwijs

Met de Wet taal en toegankelijkheid wordt de WHW aangepast op onderdelen die zien op de taal waarin het onderwijs wordt gegeven en de examens worden afgenomen. Daarnaast is de inspanningsplicht voor (bekostigde) onderwijsinstellingen om zich in het kader van hun werkzaamheden op het gebied van het onderwijs te richten op de bevordering van de uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands van studenten aangepast. In de AMvB worden nadere regels gesteld m.b.t. deze onderdelen.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 2 februari 2021