Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van o.a. het EKB WEB i.v.m. de uitwerking van het taalschakeltraject als onderwijsroute inburgering en de examinering Nt2

Deze AMvB bevat de slaagzakbeslissing van het taalschakeltraject van de nieuwe Wet inburgering, evenals inbedding van het NT2-examen voor het taalschakeltraject. Daarnaast worden NT2-examengelden met vijf euro verhoogd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 09-02-2021
Einddatum consultatie 23-03-2021
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Overige vormen van onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Inburgeringsplichtigen, (potentiële) aanbieders van taalschakeltrajecten, aanbieders van vervolgopleidingen in het MBO, HBO en WO.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Voor de taalschakelaanbieders is met deze regeling duidelijk wie in welke gevallen welke examens aflegt voor het taalschakeltraject. Tevens is duidelijk aan welke voorwaarden deelnemers moeten voldoen om te slagen voor het taalschakeltraject. Taalschakelinstellingen kunnen dit vertalen naar hun Onderwijs- en examenregeling en communicatie naar de deelnemers toe.

Voor aanbieders van vervolgopleidingen is het duidelijk in welke gevallen en onder welke voorwaarden studenten die afkomstig zijn uit het taalschakeltraject zijn geslaagd, waardoor het vertrouwen in het taalschakeltraject kan toenemen en studenten een betere aansluiting krijgen tussen het taalschakeltraject en de vervolgopleiding.

Voor kandidaten van staatsexamens Nederlands als tweede taal betekent de aanpassing in de regeling dat zij meer dienen te betalen voor deze examens. Dit geldt echter niet voor asielstatushouders die deelnemen aan het taalschakeltraject. Zij krijgen twee gratis bekostigde examenpogingen.

Waarop kunt u reageren

De gehele regeling

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

URL naar grondslag

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

URL naar te wijzigen regeling

Bron: wetten.overheid.nl
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling