Wijziging van de Tabaks- en rookwarenregeling

Deze regeling strekt ertoe een aantal artikelen uit de Tabaks- en rookwarenregeling te actualiseren en te corrigeren. Daarbij gaat het om het voorschrijven van een nieuwe meetmethode voor volumetabak, het uitzonderen van sigaren, niet zijnde cigarillo’s, alsmede pruim- en pijptabak van de eis dat deze tabaksproducten altijd rechtop uitgestald moeten zijn en een wijziging in de standaardverpakkingen voor shagtabak met deksel.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 30-06-2020
Einddatum consultatie 29-07-2020
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Onderwerpen Gezondheidsrisico's

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

a. Tabaksfabrikanten- en importeurs
b. Verkooppunten van tabaksproducten

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De regeling bevat een inhoudelijke wijziging met betrekking tot de methode voor het meten van maximumemissies teer, nicotine en koolmonoxide van volumetabak. Met deze wijziging wordt beter aangesloten bij dat wat in de praktijk gebruikelijk en bekend is. De regeldrukgevolgen zijn gering te noemen, omdat het merendeel van volumetabak dat op dit moment geproduceerd wordt en in de handel is, ook met de nieuwe meetmethode al aan de maximumemissieniveaus voldoet. De overige onderdelen bevatten ofwel geen inhoudelijke wijzigingen in verplichtingen en hebben om die reden geen gevolgen voor de regeldruk, ofwel geen inhoudelijke wijzigingen die gevolgen hebben voor de regeldruk. De wijzigingen in de standaardverpakkingen voor shagtabak met deksel sluiten immers aan op de gangbare praktijk. Van een toename van regeldruk is daarom geen sprake.

Waarop kunt u reageren

Voor alle belanghebbenden en geïnteresseerden geldt dat er kan worden gereageerd op de wijziging van de regeling. Bij de weging van de inhoudelijke argumenten die worden aangedragen, wordt rekening gehouden met artikel 5.3 van het WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging.

Downloads

  • Concept regeling

    Regeling houdende wijziging van de Tabaks- en rookwarenregeling in verband met het introduceren van een nieuwe meetmethode voor volumetabak en enkele technische wijzigingen en correcties

Overige documenten

Externe bronnen

Tabaks- en rookwarenregeling

Bron: wetten.overheid.nl