Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Tarievenregeling BAG en BGT

De tarievenregeling Wet basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) en Wet basisregistratie grootschalige topografie (BGT) maakt het mogelijk dat gebruikers van deze basisregistraties bij grote afname getarifeerd worden.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 12-10-2020
Einddatum consultatie 09-11-2020
Status Regeling ingetrokken
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Keten-ID 11544
Onderwerpen Organisatie en beleid Rijksoverheid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Afnemers van de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) en basisregistratie grootschalige topografie (BGT) met meer dan 10 miljoen hits via viewservices van Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) op één van de basisregistraties.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Een beperkt aantal bedrijven dat in de tarieftreden valt moet betalen voor de services en ontvangt een factuur van het Kadaster. Dit zijn er ongeveer 45 op basis van cijfers uit 2019. Voor deze bedrijven geldt een beperkte stijging van de administratieve lasten: betekenis en impact van de wijzingen moeten in kaart worden gebracht, dit vergt mogelijk intern en extern overleg (met het Kadaster), en er moet een factuur betaald worden.

Waarop kunt u reageren

De gehele regeling.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Grondslag Wet basisregistratie adressen en gebouwen

Bron: wetten.overheid.nl

Grondslag Wet basisregistratie grootschalige topografie

Bron: wetten.overheid.nl
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling