Nieuwe taak IMG voor tegemoetkoming in verschil waardedalingsvergoeding

Consultatie gesloten Bestuur Economie

In het kort

Met dit besluit krijgt het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) de nieuwe taak en bevoegdheid om een tegemoetkoming uit te keren ter hoogte van het verschil tussen wat bewoners van de NAM hebben ontvangen en het bedrag dat ze zouden hebben ontvangen van het IMG.

Reacties op deze consultatie2 openbaar

Bekijk alle reacties