Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten

Ieder jaar overlijden ongeveer 3.000 mensen als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen tijdens hun werk. Nog veel meer mensen worden hierdoor ernstig ziek. Met de regeling ontstaat voor deze (ex-)werkenden een korte en snelle route naar erkenning van hun beroepsziekte. Het streven is dat de Regeling per 1 juli 2022 in werking treedt. De regeling vloeit voort uit het advies van de commissie Heerts

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 09-11-2021
Einddatum consultatie 07-12-2021
Status Actief
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 13092
Onderwerpen Arbeidsomstandigheden

Geef uw reactie op deze consultatie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Gewezen) werknemers en zzp’ers.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Met de tegemoetkomingsregeling ontstaat voor (ex) werkenden die lijden aan een ernstige ziekte die is ontstaan door de gevaarlijke stoffen waarmee zij werken of hebben gewerkt een korte en snelle route naar erkenning van hun beroepsziekte.

Waarop kunt u reageren

Ter internetconsultatie ligt een concept-wettekst en daarbij behorende artikelsgewijze toelichting. De twee bijlagen zijn nu nog niet beschikbaar. Als alternatief is hier een bijlage toegevoegd die alvast inzicht biedt in de methodiek om te komen tot deze lijst. U kunt reageren op alle onderdelen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

  • Methodiek/opzet van het opstellen van de eerste werkbare lijst van ernstige stoffengerelateerde beroepsziekten

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling