Wijziging Besluit opgedragen diensten BES

Dit wijzigingsbesluit strekt tot modernisering van het Besluit opgedragen telecommunicatievoorzieningen BES. Met dit besluit en concessies zijn telecomdiensten opgedragen op Caribisch Nederland. Momenteel is de houder van een concessie opgedragen dienst beperkt tot het transport van spraak en dit betekent dat de concessiehouder enkel verplicht is om klanten spraakdiensten (klassieke telefonie) aan te bieden. Gelet op de (technologische) ontwikkelingen is het noodzakelijk het Besluit te wijzigen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 10-07-2019
Einddatum consultatie 21-08-2019
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Markttoezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Concessiehouders
• Openbare lichamen
• Consumenten en bedrijven

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Verwacht wordt dat de voorgenomen maatregelen bijdragen aan eindgebruikers doordat regulering van de datadienstverlening kan zorgen dat concessiehouders meer worden gestuurd op het bieden van goede dienstverlening tegen lagere tarieven. Concessiehouders zelf krijgen met de modernisering van het besluit zowel te maken met een lastenverzwaring als lastenverlichting.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op het concept-besluit.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Besluit opgedragen telecommunicatiediensten BES

Bron: wetten.overheid.nl